Hakkımızda - Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Hakkımızda

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı ilk olarak 1982 yılında 2547 sayılı yasa ile Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde anabilim dalı olarak kurulmuştur. 1995 yılından itibaren Kimya Eğitimi Bölümü olarak faaliyetini sürdürdükten sonra 1998 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü çatısı altında Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’na dönüştürülmüştür.

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı programı MF-3 puan türü ile yerleştirilen öğrencilere lisans eğitimi vermektedir. Anabilim Dalında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Anabilim Dalımızda 4 profesör, 5 Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi Doktor görev yapmaktadır. Lisans programında öğrenciler hem alan bilgisi derslerini hem de öğretmenlik mesleğine yönelik dersleri Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde almaktadırlar. Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Konu alanı ve mesleki bilgileri geliştiren ve olgunlaştıran zorunlu alan derslerinin yanı sıra konu alanı, mesleki ve genel kültür kategorilerinde olmak üzere öğrencilerin ilgilerine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Kuramsal dersler laboratuvar uygulamaları ile desteklenmektedir. Öğretmen adayları orta öğretim okullarında staj yaparak öğretmenlik mesleği ile ilgili ilk resmi deneyimlerini gerçekleştirmektedirler.  Lisans programını tamamlayan öğretmen adayları kimya öğretmeni olarak mezun olup devlet veya özel okullarda öğretmenlik yapabilirler. Akademik personel olarak görev yapmak isteyen öğrenciler lisans programını tamamladıktan sonra lisansüstü eğitim yapma imkânına sahiptirler.

Programın vizyon ve misyonu

Anabilim dalımızın vizyonu; kaliteli eğitim vererek alanında dünya standartlarını yakalamış,  alanındaki gelişmeleri sürekli takip eden ve katkı sağlayan yaşam boyu eğitim hedeflerini yaymada etkin rol alabilen, eğitime gönül veren öğretmenler ve akademisyenlerin yetiştiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim halinde olan, özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder birey yetiştiren, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm haline gelebilmektir.

Anabilim dalımızın misyonu; ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş, alanında uzman, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, idealist, sorgulayıcı ve çözümleyici, insani değerlere saygılı kimya öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmek olup kimya eğitimi alanıyla ilgili dünyada olan gelişmeleri takip ederek bu gelişmelere katkı sağlamak, öğrencilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, ülkemiz öğretmenlerine gerekli desteği sağlamaktır.