Öğretim Elemanları
 

Prof. Dr. Basri ATASOY 

Tel: +90 312 202 16 20

batasoy@gazi.edu.tr

Prof. Dr. M. Levent AKSU

Tel: +90 312 202 16 01

maksu@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Yüksel TUFAN

Tel: +90 312 202 16 23

ytufan@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. İbrahim USLU

Tel: +90 312 202 16 17

uslui_1955@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Güler EKMEKÇİ

Tel: +90 312 202 16 22

guler@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Yüksel ALTUN 

Tel: +90 312 202 16 24

yukseloz@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ

Tel: +90 312 202 16 18 

akkus@gazi.edu.tr

 

Doç. Dr. Nusret KAVAK 

Tel: +90 312 202 82 54

nkavak@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Halil TÜMAY 

Tel: +90 312 202 16 41

tumay@gazi.edu.tr 

 

 

Doç. Dr. Hakkı KADAYIFÇI

Tel: +90 312 202 19 13 

hakki@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Ayşe YALÇIN ÇELİK 

Tel: +90 312 202 36 63

ayseyalcin@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU 

Tel: +90 312 202 36 64

nihalatalay@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Funda EKİCİ 

Tel: +90 312 202 36 63

fundaekici@gazi.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. Nurcan TURAN OLUK 

Tel: +90 312 202 36 64

nurcanturan@gazi.edu.tr

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Sinem ÜNER 

Tel: +90 312 202 36 64

sinemuner@gazi.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Dr. Burcu ULUTAŞ

Tel: +90 312 202 36 63

burcuisik@gazi.edu.tr

 

       

Emekli Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Necati RENDA

Prof. Dr. Cengiz ÖZSAVAŞÇI

Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU

Prof. Dr. Ziya KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖZEN

Dr. Öğr. Üyesi Habibe TEZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KORMALI

Dr. Öğr. Üyesi Akif ŞENELT

Öğr. Gör. Mukadder ARKUN

Öğr. Gör. Sevinç TUNCER

Öğr. Gör. Yakup AYCAN